صفحه اصلی اخبار ایزیدم و رامیار تجارت آراد حضور شركت فلكسيران نماينده رسمي عايق الاستومريك ايزيدم تركيه و كانال فلكسيبل عايقدار شركت فلكسيوا تركيه در ايران در بيستمين نمايشگاه ساختمان مشهد زمان ١٩ الي ٢٣ تير ماه ١٣٩٦ سالن فردوسي

حضور شركت فلكسيران نماينده رسمي عايق الاستومريك ايزيدم تركيه و كانال فلكسيبل عايقدار شركت فلكسيوا تركيه در ايران در بيستمين نمايشگاه ساختمان مشهد- زمان ١٩ الي ٢٣ تير ماه ١٣٩٦- سالن فردوسي

حضور شركت فلكسيران نماينده رسمي عايق الاستومريك ايزيدم تركيه و كانال فلكسيبل عايقدار شركت فلكسيوا تركيه در ايران  در بيستمين نمايشگاه ساختمان مشهد- زمان ١٩ الي ٢٣ تير ماه ١٣٩٦- سالن فردوسي حضور شركت فلكسيران
نماينده رسمي عايق الاستومريك ايزيدم تركيه و كانال فلكسيبل عايقدار شركت فلكسيوا تركيه در ايران
در بيستمين نمايشگاه ساختمان مشهد- زمان ١٩ الي ٢٣ تير ماه ١٣٩٦- سالن فردوسي


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار